Viharsarok Ring Szabályzat

A Viharsarok Ringet bármilyen minőségben használó (látogató, szervező, közreműködő vagy versenyző) elfogadja ezt a szabályzatot. Azt magára nézve kötelezőnek ismeri el és betartja!

Minden résztvevő, vagy látogató köteles megőrizni, kérésre bemutatni a Viharsarok Ringen tartózkodás jogát megalapozó okmányt. Belépőjegy, karszalag esetén azt sértetlenül, bérletet – személyi igazolvánnyal együtt, más címen ott tartózkodóknak a jogviszony igazolását, vagy jelzését (rendezők trikóval, kitűzővel, stb.) Sérült karszalagot, nem olvasható, belépőjegyet nem fogadhatunk el érvényesnek.

Az Viharsarok Ringet 14 éven aluliak kizárólag felügyeletet ellátók kíséretében látogathatják. A kiskorúak biztonságáért a felügyeletet ellátó (szülő, kísérő) fokozott felelősséggel tartozik.

A Viharsarok Ring területén megkülönböztető jelzéssel ellátott rendezők utasításait mindenki köteles betartani.

Az Viharsarok Ring területén mindenki saját felelősségére tartózkodik. Látogatóval, vagy versenyzővel kapcsolatos semmiféle balesetért felelősséget nem vállalunk.

A Viharsarok Ring területén a vagyonbiztonságról, az értékek megőrzéséről mindenki maga gondoskodik. Sem nyitvatartási napokon, sem rendezvények alkalmával nem felelünk a résztvevők tárgyaiért, értékeiért. Kérjük értékeiket úgy elhelyezni, elzárni, hogy illetéktelen hozzáférés ne következhessen be. Csapatok esetén a csapat depóhelyén maradjon őrzésre kijelölt személy. A gépkocsikat zárva kell tartani.


Minden jelenlévő - szervező és látogató - tudomásul veszi, hogy a Viharsarok Ring területén, bárki szabadon készíthet fotót, videót és hangfelvételt. Ezen felvételeket a nyilvános helyen készült ábrázolásoktól elvárt személyiségi jogok tiszteletben tartásával szabadon felhasználhatják, publikálhatják.

A Viharsarok Ring a nyitvatartási időben vehető igénybe. Ettől eltérő időpontban csak az üzemeltetővel történt előzetes egyeztetéssel, engedély birtokában lehet a területen tartózkodni, folyhat bármilyen edzés, tevékenység.

Autócrossosoknak, Quadosoknak és egyéb járműveknek csak az előre kijelölt nyomvonalakon szabad használni a pályát, mindig a menetirány betartásával!

A járművek a számukra kijelölt útvonalakon közlekedhetnek. A közönség részére kijelölt közlekedési vonalakat szabadon kell hagyni, elkerülhetetlen közlekedés esetén a gyalogosok elsőbbségét és biztonságát biztosítani kell!

A depó, illetve a füves parkolásra kijelölt területeket, bemelegítésre, motorozásra használni tilos!

A Viharsarok ring területén üzemanyagot tárolni csak fém kannában, elkülönítve szabad tárolni. Nyílt láng és dohányzás tilos!

Minden járművel feltankolva kell rajthoz állni. Tartályos tárolás, üzemanyag áttöltés rendkívül tűzveszélyes, ezért fokozott figyelmet kérünk!

A Viharsarok Ring területén dohányzás általában tilos. Dohányozni kizárólag a kijelölt helyen szabad.

Különös figyelemmel kell eljárni a parkolók, a depók közelében, mindennemű tűzveszélyes tevékenységgel, festékek, hígítók alkalmazásánál, egyéb anyagkezeléseknél, az adott anyagokra és tevékenységekre előírt technológiai baleset- és tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával.

A tűzrakás a Viharsarok Ring egész területén mindenkor tilos! Csak külön engedéllyel lehet tüzet gyújtani, ezt az engedélyt csak a park üzemeltetője adhatja ki. Az engedély csak a konkrétan megjelölt helyre és időtartamra érvényes. (Pl. esti tábortűz a tábor tűzrakójában, szélmentes időben.)

A szemetelésre mindenki figyeljen. Szemetet csak a kihelyezett gyűjtőedényekbe lehet elhelyezni. Szemét lerakása egyéb helyen tilos!

Mindenki köteles a Viharsarok Ring területén óvni a természet értékeit. A növényzet rongálása, megcsonkítása, facsemeték, vagy növekvő fák kivágása tilos!

A versenyben, edzésen járművel résztvevők részére alkohol fogyasztása tilos! Nem vezető résztvevőktől is a rendezvény jellegének megfelelő mérsékelt alkoholfogyasztást kérünk. Ittas személyeket a rendezők a Viharsarok Ring elhagyására kötelezhetik.

Versenyek idejére a versenyben résztvevők részére a versenyszervező egyéb szabályokat is előírhat. Ezen külön szabályok betartását a szervező ellenőrzi.

A nem megfelelő pályahasználat, a szabályok megszegése a versenyből való kizárást vonhat maga után. Súlyosabb esetben a versenyző, vagy a résztvevő eltiltható a pálya, használatától, a Viharsarok Ring látogatásától.

Új Fényképalbum

No categories found

Időjárás

Viharsarokring

Viharsarok Ring Bemutatkozik.

Több mint négy éve lelkes kis csapatunk nagy fába vágta fejszéjét, autócross és quad versenyek rendezésére alkalmas pályát hoz létre Pusztaottlakán a Dragán major területén amely a Viharsarok Ring nevet kapta.

Jelenleg közel 820 méteres pályaszak,  technikás ési gyors szakaszok váltják egymást. Felülete teljes hosszában föld. Széllessége 10 és 14 méterközt, az előzés teljes hosszában biztosított.

Verseny irányítása zárt körablakos buszból történik, pálya mentén védett bírói dombok vannak elhelyezve.

Rajtzsák 15 méter széles alkalmas 3-2-3-2 illetve 3-3-3-as rajtbesorolásra, rajtzsákba való beállásra a rajt előkészítőben készülhetnek a versenyzők. Rajt lámpás indításra. A rajt-cél vonal mentén köridő mérő antenna került beépítésre, amely még tesztelés alatt van.

A Pálya holt tereiben cross motorok és quadok számára ugratók és ügyességi akadályok lettek kialakítva.

Depó területe füves-gyepes, áram és vízvételi lehetőséggel. Versenyzőinknek szervízponyva használata ajánlott.

Portalanítás 50 köbméteres víztározóból kiépített öntöző rendszerrel történik.

Rendezvényeink egészségbiztosítását a Sani-med Trans végzi.

Lovas szakosztály

ViharsarokAMSE az egyesületen belül lovas szakosztályt hozott létre. Új nevünk: Viharsarok Autó-motor és Lovas Sportegyesület.

Szakosztály feladata:  a lovas sportot űző tagjainak versenyekre való felkészítése és a versenyeken való elindulásuk elősegítése. Részt vesznek a Lovas sportot és a hagyományőrző történelmi lovas játékok népszerűsítésében, lovas életvitel megismertetésében.

Céljaink: - a ló szeretetének elterjesztése

- a lovakkal való bánásmód elsajátítása

- az egészséges élet módba lovaglás beilesztése

- lovas sportolók képzése és versenyeztetése. hagyományos " örkénytábori " módszerek alapján. Amelynek alapelve: elől könnyű kéz, hátul stabil ülés.

Ezek mind megtalálhatók  Pusztaottlakán a Viharsarok Ringen.

" Ahhoz, hogy megtudjuk mutatni mire vagyunk képesek, meg kell tanulni egyensúlyban ülni a lovon " (Dallos Gyula mester edző).

Várunk minden érdeklődőt és leendő tagot.

Forrás: Janiga.